Friday, March 2, 2012

नमस्कार मेरो सबै लाई अहि संदेस छ की हामी हरु सबै मिल्नु पर्छ एक अर्कालाई दुःख सुखमा साथ दीनू पर्छ

No comments:

Post a Comment